บริการจัดทำ Detailing ด้วยเทคโนโลยี BIM (Building Information modeling) ที่เข้ามาช่วยในการทำงานทั้งกระบวนการเป็นไปอย่างถูกต้อง รวดเร็ว และมีประสิทธิภาพ ทั้งด้านงานโครงสร้าง งานสถาปัตยกรรม และงานระบบเพื่อช่วยในการออกแบบ ถอดแบบ ถอดปริมาณงาน (BOQ) การประมาณงบประมาณเป็นเรื่องง่าย และถูกต้องช่วยลดข้อผิดพลาดในการทำงาน และลดต้นทุนในการทำงาน

บริการจัดทำ Detailing ด้วยเทคโนโลยี BIM (Building Information modeling) ที่เข้ามาช่วยในการทำงานทั้งกระบวนการเป็นไปอย่างถูกต้อง รวดเร็ว และมีประสิทธิภาพ ทั้งด้านงานโครงสร้าง งานสถาปัตยกรรม และงานระบบเพื่อช่วยในการออกแบบ ถอดแบบ ถอดปริมาณงาน (BOQ) การประมาณงบประมาณเป็นเรื่องง่าย และถูกต้องช่วยลดข้อผิดพลาดในการทำงาน และลดต้นทุนในการทำงาน

ติดต่อเรา


บริษัท ชาญเอ็มอาร์ กรุ๊ป จำกัด

119/2 หมู่ 1 ถ.บางกรวย-ไทรน้อย ต.บางรักพัฒนา อ.บางบัวทอง จ.นนทบุรี 11110

02-034-7777

02-032-3939

จ-ส 08.00 - 17.00


ชาญ เอ็มอาร์ กรุ๊ป
เรามุ่งเน้นสร้างความไว้วางใจให้กับคู่ค้าในทุกระดับด้วยผลงานที่มีคุณภาพ
ส่งมอบตรงเวลา และการบริการหลังการขาย ก้าวสู่อนาคตด้านเทคโนโลยีที่ทันสมัย
ตระหนักถึงสิ่งแวดล้อมและปลอดภัยในการทำงาน

ติดต่อเรา