สมัครงาน

ร่วมงานกับเราบริษัท ชาญเอ็มอาร์ กรุ๊ป จำกัด

ผู้สมัครที่สนใจได้รับเชิญให้ส่งประวัติย่อ / ประวัติย่อพร้อมรูปล่าสุดไปที่ด้านล่าง
ที่อยู่ : 119/2 หมู่ 1 ถ.บางกรวย-ไทรน้อย ต.บางรักพัฒนา อ.บางบัวทอง จ.นนทบุรี 11110 Email : hr@chanmr.com

ลงประกาศเมื่อ : 25-04-2022 15:32:41
รายละเอียดงาน

รายละเอียดงาน

-ถอดแบบประมาณราคาระบบสุขาภิบาล ดับเพลิง ระบบปรับอากาศ ระบายอากาศ เสนอราคางาน

-ประสานงานกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องตามที่ได้รับมอบหมาย

-สำรวจ,ตรวจสอบปริมาณงาน.ควบคุมต้นทุนภายใต้งบประมาณที่กำหนดไว้

-ประสานงานสนับสนุนข้อมูลกับหน่วยงานก่อสร้าง

-ตรวจสอบความสอดคล้องงานออกแบบและราคา

-ปฏิบัติงานประจำสำนักงานใหญ่

คุณสมบัติ

คุณสมบัติผู้สมัคร

1. เพศ ไม่จำกัต

2. วุฒิ ป.ตรี สาขาวิศวกรรมเครื่องกล.ไฟฟ้า

3. ประสบการณ์ 3-5 ปี

4. มีความรู้ในงานระบบสุขาฏิบาล.ดับเพลิง.ระบบปรับอากาศ.ระบายอากาศ

5. สามารถใช้ Ms.office Auto Cad ได้

6. หากสามารถออกแบบได้จะได้รับการพิจารณาเป็นพิเศษ

สวัสดิการ

- กองทุนประกันสังคม

- กองทุนเงินทดแทน

- ที่พักกรณีไซท์งานต่างจังหวัด(ระดับโฟร์แมนขึ้นไป)

- ชุดฟอร์ม แจกประจำปี

- เบี้ยเลี้ยง 140/วัน กรณีพักค้างคืนหน้างานต่างจังหวัด(ระดับโฟร์แมนขึ้นไป)ไม่รวมโรงงานชลบุรี

- โทรศัพท์(บางตำแหน่ง)

- เบี้ยขยัน

- โบนัสประจำปี(ตามผลประกอบการ)

- ทำงาน จ.- ส.8.00-17.00 น.

สมัครออนไลน์
ลงประกาศเมื่อ : 30-11-2019 17:24:51
รายละเอียดงาน

วางแผน ควบคุมงานก่อสร้าง ให้เป็นไปตามข้อกำหนดของโครงการ แล้วเสร็จทันเวลาได้คุณภาพการก่อสร้างตามแบบ และควบคุมงบประมาณให้อยู่ในงบที่

กำหนด ถอดปริมาณงานเพิ่ม ประสานงานผู้รับเหมา รายงานความก้าวหน้า

คุณสมบัติ

1. ไม่จำกัดเพศ มีใจรักงานโยธาภาคสนาม

2. ประสบการณ์ 3ปีขึ้นไป หากเคยผ่านงานการสร้าง โกดัง อาคารโรงงาน จะพิจารณาเป็นพิเศษ

3. วุฒิ ป.ตรี สาขาวิศวกรรมโยธา

4. สามารถใช้ Computer พื่นฐาน Microsoft office.Autocad

สวัสดิการ

- กองทุนประกันสังคม

- กองทุนเงินทดแทน

- ที่พักกรณีไซท์งานต่างจังหวัด(ระดับโฟร์แมนขึ้นไป)

- ชุดฟอร์ม แจกประจำปี

- เบี้ยเลี้ยง 140/วัน กรณีพักค้างคืนหน้างานต่างจังหวัด(ระดับโฟร์แมนขึ้นไป)ไม่รวมโรงงานชลบุรี

- โทรศัพท์(บางตำแหน่ง)

- เบี้ยขยัน

- โบนัสประจำปี(ตามผลประกอบการ)

- ทำงาน จ.- ส.8.00-17.00 น.

สมัครออนไลน์
ลงประกาศเมื่อ : 30-11-2019 17:17:56
รายละเอียดงาน

เขียนแบบงานก่อสร้าง ตามความต้องการของลูกค้า

คุณสมบัติ

1. ไม่จำกัดเพศ

2. วุฒิ ปวส.- ป.ตรี สาขาที่เกี่ยวข้อง

3. สามารถใช้โปรแกรม Auto cadในงานก่อสร้างได้ตื่

4. หากมีประสบการณ์ในการใช้โปรแกรม Ravit ได้จะพิจารณาเป็นพิเศษ

5. ทำงานเป็นทีมร่วมกับผู้อื่นไต้.อตทนต่อสภาวะแรงกตตัน งานเร่งด่วนได้

สวัสดิการ

- กองทุนประกันสังคม

- กองทุนเงินทดแทน

- ที่พักกรณีไซท์งานต่างจังหวัด(ระดับโฟร์แมนขึ้นไป)

- ชุดฟอร์ม แจกประจำปี

- เบี้ยเลี้ยง 140/วัน กรณีพักค้างคืนหน้างานต่างจังหวัด(ระดับโฟร์แมนขึ้นไป)ไม่รวมโรงงานชลบุรี

- โทรศัพท์(บางตำแหน่ง)

- เบี้ยขยัน

- โบนัสประจำปี(ตามผลประกอบการ)

- ทำงาน จ.- ส.8.00-17.00 น.

สมัครออนไลน์