เกี่ยวกับบริษัท ชาญเอ็มอาร์ กรุ๊ป บางบัวทอง

ชาญเอ็มอาร์ กรุ๊ป ได้มีการพัฒนาองค์กรให้เป็นอุตสาหกรรมที่ครบวงจร โดยขยายฐานการผลิตและลงทุนในธุรกิจอื่นๆ รวมถึงการนำเข้าและผลิต นวัตกรรมสินค้า เพื่อตอบโจทย์ความต้องการของลูกค้าอย่างมืออาชีพ ทำให้สินค้าและบริการของเราได้มาตรฐานทั้งในแง่ประสิทธิภาพการทำงาน และความปลอดภัยซึ่งถือเป็นหลักสูงสุดในการดำเนินงานของเรา

บริษัท ชาญเอ็มอาร์ กรุ๊ป จำกัด

ด้วยประสบการณ์ด้านเหล็กมากว่า 30 ปี เราจึงเป็นผู้เชี่ยวชาญด้านงานออกแบบ และก่อสร้างอาคารโรงงานแบบครบวงจรตามความต้องการของลูกค้าด้วยทีมงานวิศวกร สถาปนิกและผู้จัดการโครงการมืออาชีพ

ปัจจุบัน ชาญเอ็มอาร์ กรุ๊ป ได้มีการพัฒนาองค์กร ให้เป็นอุตสาหกรรมที่ครบวงจร โดยขยายฐานการผลิตและลงทุนในธุรกิจอื่นๆ รวมถึงการนำเข้าและผลิต นวัตกรรมสินค้า เพื่อตอบโจทย์ความต้องการของลูกค้าอย่างมืออาชีพ ทำให้สินค้า และ บริการของเราได้มาตราฐานทั้งในแง่ประสิทธิภาพการทำงาน และความปลอดภัย ซึ่งถือเป็นหลักสูงสุดในการดำเนินงานของเรา

ด้วยปรัชญาการดำเนินงานโดยอาศัยหลักความซื่อสัตย์และจริงใจในการให้บริการ จึงทำให้ ชาญเอ็มอาร์ กรุ๊ป เป็นที่รู้จักอย่างกว้างขวางในกลุ่มลูกค้าทั้งในประเทศ และต่างประเทศ

เราจึงมีเจตนารมณ์และความมุ่งมั่นที่จะปรับปรุงคุณภาพงานบริการให้ดียิ่งๆขึ้นไป ในอนาคต และหวังเป็นอย่างยิ่งว่าเราจะได้ร่วมเป็นส่วนหนึ่งในความสำเร็จของลูกค้า ผู้มีพระคุณทุกๆท่านเฉกเช่นที่ผ่านมา

บริษัท ชาญเอ็มอาร์ กรุ๊ป จำกัด

วิสัยทัศน์

เรามีเจตนารมณ์ และความมุ่งมั่น ที่จะพัฒนาศักยภาพ การบริหารงาน ก่อสร้าง เพื่อตอบสนองความต้องการ ของลูกค้า ให้ดีที่สุดในทุกๆ ด้าน และหวังเป็นอย่างยิ่งว่า เราจะได้ร่วมเป็นส่วนหนึ่งในความสำเร็จ ของลูกค้าผู้มีพระคุณทุกๆ ท่าน เฉกเช่น ที่ผ่านมา

เป้าหมาย

บริการครบวงจรแบบ One Stop Service ที่เดียวได้บริการครบ ทั้งงานออกแบบ และการก่อสร้าง ที่ได้คุณภาพมาตรฐาน เช่น อาคารโรงงาน อาคารคลังสินค้า อาคารสำนักงาน และงานสาธารณูปโภค โดยทีมงานวิศวกรและสถาปนิก ที่มีประสบการณ์