บริษัท ชาญเอ็มอาร์ กรุ๊ป จำกัด

บริษัท ชาญเอ็มอาร์ กรุ๊ป จำกัด ปัจจุบันมีอยู่ 2 สาขา ตั้งอยู่ที่จังหวัดนนทบุรี และกำลังขยายเพิ่มอีกหนึ่งสาขาที่จังหวัดชลบุรี สถานที่ตั้งอยู่ที่ 60/22 หมู่8 ต.บ่อวิน อ.ศรีราชา จ.ชลบุรี ด้วยเนื้อที่ 11 ไร่ โรงงานสาขาชลบุรีสร้างขึ้นเพื่อขยายฐานการผลิต และรองรับผลิตภัณฑ์ใหม่ๆ ที่จะเกิดขึ้นในอนาคต โดยใช้เครื่องจักรที่ทันสมัยรองรับรูปแบบงานต่างๆ ที่หลากหลายมากขึ้น มีความละเอียดสูง บุคลากรที่มีคุณภาพ เพื่อให้ได้ชิ้นงานที่มีคุณภาพและลูกค้าพึงพอใจ

โรงงาน CMR แห่งใหม่ สาขาชลบุรี

เพื่อรองรับการขยายตัวอย่างรวดเร็วของ งานอุตสาหกรรมก่อสร้าง และงานประกอบโลหะ บริษัทฯ จึงได้ก่อตั้งโรงงานแห่งใหม่ ที่จังหวัดชลบุรี เพื่อขยายฐานการผลิต ให้มีสินค้าและบริการที่ครอบคลุมงานอุตสาหกรรมก่อสร้างแบบครบวงจร

โรงงาน CMR แห่งใหม่ สาขาชลบุรี
CHANMR GROUP ปักธงชลบุรี

CHANMR GROUP ปักธงชลบุรี

เปิดโรงงานแห่งใหม่ รองรับงานผลิต ถังน้ำใต้ดิน AQUA TANKS จะช่วยให้ทุกพื้นที่ ไม่ประสบปัญหาการขาดแคลนน้ำยามฉุกเฉินอีกต่อไป ไม่ว่าจะเกิดอะไรขึ้นจะยังคงมีน้ำไหลให้เราได้ใช้เสมอ