Factory (General Candy F-02)

Factory (General Candy F-02)

PROJECT: General Candy F-02

OWNER : GENERAL CANDY CO.,LTD.

LOCATION : SAINOI, NONTHABURI

AREA : 975 m2

PERIOD : 150 DAY