งานก่อสร้างอาคารเก็บสินค้า KATOEN NATIE EDC14

งานก่อสร้างอาคารเก็บสินค้า KATOEN NATIE EDC14

PROJECT: KATOEN NATIE EDC 14 

ลูกค้า : KATOEN NATIE (THAILAND) CO., LTD.

สถานที่ตั้ง: ระยอง 

ขนาดพื้นที่ : 11,520 M. 

ระยะเวลา: 90 DAY