งานก่อสร้างอาคารเก็บสินค้า ( KATOEN NATIE EDC14 )

งานก่อสร้างอาคารเก็บสินค้า ( KATOEN NATIE EDC14 )

หมวดหมู่ : WAREHOUSE

PROJECT : KATOEN NATIE EDC 14

ลูกค้า : KATOEN NATIE (THAILAND) CO., LTD.

สถานที่ตั้ง : RAVONG 

ขนาดพื้นที่ : 11,520 M2

ระยะเวลา : 90 DAY