งานก่อสร้างอาคารคลังสินค้า PEB (PRE-ENGINEERED BUILDING) THAI TAFFETA WAREHOUSE 06-07

งานก่อสร้างอาคารคลังสินค้า PEB (PRE-ENGINEERED BUILDING) THAI TAFFETA WAREHOUSE 06-07

หมวดหมู่ : WAREHOUSE

ลูกค้า : THAI TAFFETA CO., LTD.

ขนาดพื้นที่ : 19,966 M2

สถานที่ตั้ง : ระยอง

ระยะเวลา : 180 วัน