โครงการเก็บน้ำใต้ดิน PLASTIC RAINWATER STORAGE

โครงการเก็บน้ำใต้ดิน PLASTIC RAINWATER STORAGE

PROJECT: PLASTIC RAINWATER STORAGE LAT KRABANG IEAT 

ลูกค้า : CHICHIBU CHEMICAL CO., LTD.

สถานที่ตั้ง : ลาดกระบัง  จ.กทม

ระยะเวลา : 52 วัน