ก่อสร้างอาคารคลังสินค้า (SCG New Warehouse)

ก่อสร้างอาคารคลังสินค้า (SCG New Warehouse)

PROJECT : SCG WANGSALA 

ลูกค้า : SIAM KRAFT INDUSTRY CO., LTD.

สถานที่ตั้ง กาญจนบุรี

ขนาดพื้นที่ : 7,174 M2

ระยะเวลา : 150 DAY