งานก่อสร้างอาคารจอดรถ ( New Parking Vinythai )

งานก่อสร้างอาคารจอดรถ ( New Parking Vinythai )

หมวดหมู่ : Parking

ลูกค้า : NEW PARKING VINYTIHAI

ขนาดพื้นที่ : 8,192 M2

ระยะเวลา : 210 วัน