งานก่อสร้างอาคารเก็บสินค้า ( Siam Praneet )

งานก่อสร้างอาคารเก็บสินค้า ( Siam Praneet )

PROJECT : WAREHOUSE SIAM PRECISION'8600 SQ.M.

ลูกค้า : SIAM PRECISION PRODUCTS CO., LTD.

สถานที่ตั้ง : CHONBURI 

ขนาดพื้นที่ : 8,600 M2

ระยะเวลา : 180 วัน