ข่าวสารและกิจกรรม

Image

ถวายเทียนจำนำพรรษา

วันที่ ๓ กรกฎาคม ๒๕๖๓บริษัท ชาญ เอ็มอาร์ กรุ๊ป จำกัดได้ร่วมสืบสานอนุรักษ์วัฒนธรรมและประเพณีทางศาส...

Image

ตรวจสอบงาน SkyWalk

วันที่ 3 ก.ค. 2563 บริษัท เจริญโภคภัณฑ์เมล็ดพันธุ์ จำกัด (CPS)ได้เข้ามาตรวจสอบงาน SkyWalk สาขาสำน...

Image

Modern Business Administration

Congratulations to Team managementof Chan MR Group for Completionof Modern Business Administration.

Image

คลินิก HR เข้าหาพนักงาน

โครงการ คลินิก HR เข้าหาพนักงานHR ได้เข้าพบพนักงานตามโครงการงานก่อสร้างเพื่อนำข้อมูลความรู้อธิบาย...

Image

ฝึกอบรมหลักสูตร PRISMENTION DESIGN FOR WORK

ทางเรามีการจัดฝึกอบรมให้กับพนักงานในหลักสูตรPRISMENTION DESIGN FOR WORKวันที่ 19 มิ.ย. 2563สาขาสำ...

Image

ฝึกอบรมให้แก่ระดับหัวหน้างาน หลักสูตรหัวหน้างานยุคใหม่ MODERN SUPERVISOR

ทางเรามีการจัดฝึกอบรมให้แก่ระดับหัวหน้างานวันที่ 12-13 มิ.ย. 2563ในหลักสูตร หัวหน้างานยุคใหม่ MOD...