บริการจัดทำ Detailing ด้วยเทคโนโลยี BIM (Building Information modeling) ที่เข้ามาช่วยในการทำงานทั้งกระบวนการเป็นไปอย่างถูกต้อง รวดเร็ว และมีประสิทธิภาพ ทั้งด้านงานโครงสร้าง งานสถาปัตยกรรม และงานระบบเพื่อช่วยในการออกแบบ ถอดแบบ ถอดปริมาณงาน (BOQ) การประมาณงบประมาณเป็นเรื่องง่าย และถูกต้องช่วยลดข้อผิดพลาดในการทำงาน และลดต้นทุนในการทำงาน

บริการจัดทำ Detailing ด้วยเทคโนโลยี BIM (Building Information modeling) ที่เข้ามาช่วยในการทำงานทั้งกระบวนการเป็นไปอย่างถูกต้อง รวดเร็ว และมีประสิทธิภาพ ทั้งด้านงานโครงสร้าง งานสถาปัตยกรรม และงานระบบเพื่อช่วยในการออกแบบ ถอดแบบ ถอดปริมาณงาน (BOQ) การประมาณงบประมาณเป็นเรื่องง่าย และถูกต้องช่วยลดข้อผิดพลาดในการทำงาน และลดต้นทุนในการทำงาน


BIM FOR CONSTRUCTION

บริการจัดทำระบบ BIM for Construction เป็นระบบงานก่อสร้างที่ Combine ทุกงานเข้าด้วยกันอาทิเช่น งานสถาปัตยกรรม งานโครงสร้าง งานระบบ และงานอื่่นๆ ที่เกี่ยวข้องทำให้การวางแผนก่อสร้างง่ายขึ้น ปัญหาการทำงานลดลง มีผลประกอบการกำไรเพิ่มขึ้น


Infrastructure Work Detailing

  • บริการงานออกแบบ และจัดทำแบบเพิ่มก่อสร้างงานสาธารณูปโภคขั้นพื้นฐาน เช่นงานก่อสร้างรถไฟฟ้า รถไฟฟ้ารางคู่ ฯลฯ
  • บริการจัดทำ shop drawing และหาปริมาณงาน(BOQ) งานคอนกรีต และเหล็กเสริม Bar Bending Shedule
  • บริการจัดทำ BIM ทั้งงานสถาปัตยกรรม งานโครงสร้าง และงานระบบ

ติดต่อเรา


บริษัท ชาญเอ็มอาร์ กรุ๊ป จำกัด

119/2 หมู่ 1 ถ.บางกรวย-ไทรน้อย ต.บางรักพัฒนา อ.บางบัวทอง จ.นนทบุรี 11110

02-034-7777

02-032-3939

จ-ส 08.00 - 17.00


ชาญ เอ็มอาร์ กรุ๊ป
เรามุ่งเน้นสร้างความไว้วางใจให้กับคู่ค้าในทุกระดับด้วยผลงานที่มีคุณภาพ
ส่งมอบตรงเวลา และการบริการหลังการขาย ก้าวสู่อนาคตด้านเทคโนโลยีที่ทันสมัย
ตระหนักถึงสิ่งแวดล้อมและปลอดภัยในการทำงาน

ติดต่อเรา