ข่าวสารและกิจกรรม

FACTORY & Warehouse ( Prospect Phase 4 )

หมวดหมู่ : FACTORY & Warehouse

ขนาดพื้นที่ : 36,581 m2

ลูกค้า : Propect Development Co.,Ltd.

วันที่ :

เว็บไซต์ :