ข่าวสารและกิจกรรม

งานก่อสร้างอาคารเก็บสินค้า KATOEN NATIE EDC14

หมวดหมู่ : WAREHOUSE

ขนาดพื้นที่ : 11,520 m2

ลูกค้า : Katoen Natie (Thailand) Ltd.

วันที่ :

เว็บไซต์ :