ข่าวสารและกิจกรรม

ค้าเหล็กไทยเยี่ยมชมบริษัท

วันที่ 20 เมษายน 2560 บริษัท ชาญเอ็มอาร์ กรุ๊ป จำกัด ได้ทำการต้อนรับทีมงานจาก บริษัท ค้าเหล็กไทย จำกัด เข้าเยี่ยมชมในส่วนของโรงงานเหล็ก