ข่าวสารและกิจกรรม

Kerby เยี่ยมชมบริษัท

วันที่ 28 เม.ย. 2560 บริษัท Kirby Building  Systems-Vietnam เข้าเยี่ยมผู้บริหาร บริษัท ชาญเอ็มอาร์ กรุ๊ป จำกัด