ข่าวสารและกิจกรรม

อบรม Safety

วันที่ 3-4 มิถุนายน 2559 บริษัท ชาญเอ็มอาร์ กรุ๊ป จำกัด จัดฝึกอบรมให้ความรู้เพิ่มเติม เจ้าหน้าที่ความปลอดภัย ระดับหัวหน้างานอัดแน่นไปด้วยความรู้ค่ะงานนี้