ข่าวสารและกิจกรรม

งานอบรมผู้บังคับปั่นจั่น

วันที่ 2-3 พฤษภาคม 2560 อบรมหลักสูตรผู้บังคับปั้นจั่น, ผู้ให้สัญญาณและยึดเกาะวัสดุ ณ.โรงงาน ชาญเอ็มอาร์ กรุ๊ป  สาขา ชลบุรี