ข่าวสารและกิจกรรม

ฝึกอบรมให้แก่ระดับหัวหน้างาน หลักสูตรหัวหน้างานยุคใหม่ MODERN SUPERVISOR

ทางเรามีการจัดฝึกอบรมให้แก่ระดับหัวหน้างาน
วันที่ 12-13 มิ.ย. 2563
ในหลักสูตร หัวหน้างานยุคใหม่ MODERN SUPERVISOR

"ภาวะผู้นำ ไม่ใช่ความสามารถในการนำ
แต่มันคือความสามารถที่ทำให้คนอื่น อยากตาม "

สาขาสำนักงานใหญ่ อ.บางบัวทอง จ.นนทบุรี