Rental

รถขนส่ง

บริการงานขนส่งด้วยรถบรรทุกติดเครนที่หลากหลายขนาด ให้บริการครอบคลุม ตั้งแต่การโหลดสินค้า การยกสินค้าลงจากรถบรรทุก

งานบริการซ่อมบำรุง

ชาญเอ็มอาร์ เซอร์วิส บริการงานซ่อมเครื่องจักรงานก่อสร้าง รถบรรทุก เครื่องมืออุปกรณ์ก่อสร้าง

เครื่องมือก่อสร้างให้เช่า

ให้เช่าอุปกรณ์ และเครื่องมือในการก่อสร้าง
สำหรับเจ้าของกิจการที่ต้องการลดต้นทุนค่าใช้จ่ายในการซ่อมบำรุง และค่าเสื่อม

บริการงานขนส่งด้วยรถบรรทุก และรถบรรทุกติดเครนหลากหลายขนาด ให้เช่าเครื่องจักรก่อสร้างทุกชนิด รวมถึงงานซ่อมบำรุงเครื่องจักรและจัดหาอะไหล่ให้กับลูกค้า
ด้วยทีมงานที่มีประสบการณ์มากกว่า 20 ปี


Contact us
บริษัท ชาญเอ็มอาร์ กรุ๊ป จำกัด
119/2 หมู่ 1 ถ.บางกรวย-ไทรน้อย
ต.บางรักพัฒนา อ.บางบัวทอง
จ.นนทบุรี 11110

Tel : 02-034-7777
Fax : 02-032-3939
www.chanmr.com
Email : info@chanmr.com
quotation
Line ID : @CHANMR
Copyright©2018  CHAN MR GROUP   All Rights Reserved