Engineering

BENDING

สามารถดัดขึ้นรูปได้ตามความต้องการของลูกค้า

MACHINING

รับงานผลิต BOLT ตั้งแต่ขนาด 9 มม. - 50 มม.

บริการด้านวิศวกรรมทุกประเภท งานแปรรูปและประกอบโลหะทุกชนิด ด้วยเครื่องจักรที่ทันสมัย
และทีมวิศวกรเหล็กที่เปี่ยมด้วยประสบการณ์การทำงานในวงการเหล็ก มากว่า 30 ปี

Contact us
บริษัท ชาญเอ็มอาร์ กรุ๊ป จำกัด
119/2 หมู่ 1 ถ.บางกรวย-ไทรน้อย
ต.บางรักพัฒนา อ.บางบัวทอง
จ.นนทบุรี 11110

Tel : 02-034-7777
Fax : 02-032-3939
www.chanmr.com
Email : info@chanmr.com
quotation
Line ID : @CHANMR
Copyright©2018  CHAN MR GROUP   All Rights Reserved