ข่าวสารและกิจกรรม

งานก่อสร้างอาคารคลังสินค้า PEB (PRE-ENGINEERED BUILDING) THAI TAFFETA WAREHOUSE 06-07

หมวดหมู่ : WAREHOUSE

ขนาดพื้นที่ : 19,966 M2

ลูกค้า : THAI TAFFETA

วันที่ : ระยะเวลาโครงการ เริ่มวันที่ 25 กรกฎาคม  2562 - วันที่ 20 มกราคม 2563

เว็บไซต์ :