ข่าวสารและกิจกรรม

MFA2 - TAPP1

หมวดหมู่ :

ขนาดพื้นที่ : 3,000 m2

ลูกค้า : THONBURI AUTOMOTIVE ASSEMBLY PLANT CO.,LTD.

วันที่ : 

เว็บไซต์ :