ข่าวสารและกิจกรรม

Image

คลินิก HR เข้าหาพนักงาน

โครงการ คลินิก HR เข้าหาพนักงานHR ได้เข้าพบพนักงานตามโครงการงานก่อสร้างเพื่อนำข้อมูลความรู้อธิบาย...

Image

ฝึกอบรมหลักสูตร PRISMENTION DESIGN FOR WORK

ทางเรามีการจัดฝึกอบรมให้กับพนักงานในหลักสูตรPRISMENTION DESIGN FOR WORKวันที่ 19 มิ.ย. 2563สาขาสำ...

Image

ฝึกอบรมให้แก่ระดับหัวหน้างาน หลักสูตรหัวหน้างานยุคใหม่ MODERN SUPERVISOR

ทางเรามีการจัดฝึกอบรมให้แก่ระดับหัวหน้างานวันที่ 12-13 มิ.ย. 2563ในหลักสูตร หัวหน้างานยุคใหม่ MOD...

Image

ตรวจสอบคุณภาพ Super Truss

วันที่ 6 มิ.ย. 2563 บริษัท เบ็ญจมาศ จำกัดได้เข้าตรวจสอบคุณภาพงานโครงการ Super Trussสาขาสำนักงานให...

Image

Intelligent WareHouse 2017

ออกบูธที่เมืองทองงาน Intelligent WareHouse 2017

Image

ค้าเหล็กไทยเยี่ยมชมบริษัท

วันที่ 20 เมษายน 2560 บริษัท ชาญเอ็มอาร์ กรุ๊ป จำกัด ได้ทำการต้อนรับทีมงานจาก บริษัท ค้าเหล็กไทย ...