ข่าวสารและกิจกรรม

ตั้งศาลยารด์

วันที่ 29 มีนาคม 2560 ทางผู้บริหาร บริษัท ชาญเอ็มอาร์ กรุ๊ป จำกัด ได้ฤกษ์ทำการตั้งศาลพระสยามฯ ที่โรงงานใหม่ อ.ศรีราชา จ.ชลบุรี