ข่าวสารและกิจกรรม

ถวายเทียนจำนำพรรษา

วันที่ ๓ กรกฎาคม ๒๕๖๓

บริษัท ชาญ เอ็มอาร์ กรุ๊ป จำกัด

ได้ร่วมสืบสานอนุรักษ์วัฒนธรรมและประเพณีทางศาสนา
โดย คณะผู้บริหารและพนักงานได้ถวายเทียนจำนำพรรษา
ณ. วัดบางรักใหญ่ จังหวัดนนทบุรี