ข่าวสารและกิจกรรม

ตรวจสอบคุณภาพ Super Truss

วันที่ 6 มิ.ย. 2563 บริษัท เบ็ญจมาศ จำกัด
ได้เข้าตรวจสอบคุณภาพงานโครงการ Super Truss
สาขาสำนักงานใหญ่ อ.บางบัวทอง จ.นนทบุรี